Ministerul Muncii face lumină în privința LEGII CIC. Răspunsuri și clarificări oficiale în articol

logo taticool pt blog poza

UPDATE INFORMAȚII ÎN ARTICOLUL DIN LINK

Bani mai mulți pentru părinții aflați în concediu pentru creșterea copilului

ACEST ARTICOL CONȚINE RĂSPUNSURILE OFICIALE ALE MINISTERULUI MUNCII LA TOATE NECLARITĂȚILE PRIVIND NOUA LEGE CIC – concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului.

Noua lege privind indemnizația pentru creșterea copilului și durata mărită a concediului similar intră în vigoare mâine. E o certitudine. Și, tot de mâine, trebuie să se aplice. E o altă certitudine.

Am scris trei articole pe acest subiect și fiecare dintre ele a avut zeci de mii de cititori și sute de comentarii. Asta pentru că este un subiect extrem de important, care ne preocupă pe foarte mulți dintre noi. Pe toți, părinți aflați sub incidența legii, viitori părinți sau cupluri care vor să facă încă un copil, ne afectează această lege. În bine, zic eu.

Dincolo de un text frumos al legii, plin de intenții bune, rămâne marea dilemă: cum va fi aplicată de mâine această lege?

Guvernul a aprobat normele de aplicare, ministrul Muncii a dat și el un ordin de aplicare, ba chiar a ieșit și în conferință și a explicat multe dintre aspectele legii. Și, totuși, sunt încă multe neclarități.

În toate articolele pe care le-am scris, am încercat să vă răspund în litera legii, dar, după sute de comentarii care emit situații excepționale, pe care voi le trăiți, am cerut mai mult, am cerut explicații Ministerului Muncii, exact pentru situațiile voastre

L-am contactat pe ministru, vinerea trecută. Pe facebook. Da! Am zis să încerc o conversație directă, iar, în ziua de azi, toată lumea are facebook. Și da, Dragoș Pâslaru mi-a răspuns. Pentru că a fost o discuție privată, nu am să o public, deși nu e nimic nepotrivit- eu încercând să-l conving de utilitatea interviului pentru publicul larg, el- înțelegând asta, dar cerându-mi răbdare să vadă unde își poate pune în agendă un astfel de moment.

Marți dimineață, am făcut și o adresă oficială, pe care am trimis-o pe mailul ministerului. Am atașat și întrebările la care ceream răspuns. Fiind întrebări tehnice, nu m-a deranjat să le precizez înaintea interviului. Cred că niciun ministru, oricât de vechi și de bun ar fi, nu ar ști să răspundă la o întrebare tehnică, dacă nu s-ar documenta înainte. Și cred că interesul de a avea răspunsuri trebuie să primeze. Acest set de întrebări i l-am trimis și ministrului, tot pe facebook, printr-un mesaj.

În urmă cu câteva minute, am primit și răspunsurile. Apreciez foarte mult că am primit răspunsurile în doar câteva zile. Deci se poate!

RĂSPUNSURI OFICIALE ALE MINISTERULUI MUNCII la întrebările voastre

Pentru ușurința în formularea răspunsurilor, în cuprinsul acestora:

CIC = concediul pentru creșterea copilului

ICC = indemnizația pentru creșterea copilului

 1. Indemnizația se impozitează? Dacă da, pentru persoanele care trec din CIC în CIC, cum se calculează indemnizația pentru CIC 2?

RĂSPUNS: ICC este un venit neimpozabil, așa cum se reglementează atât în OUG nr.111/2010, cât și în Codul fiscal.

Referitor la situațiile de suprapunere de drepturi, respectiv se naște (sau după caz se adoptă, se ia în plasament sau în plasament în regim de urgență sau în tutelă) un copil în perioada în care persoana este cu primul copil în CIC și ICC, drepturile se acordă, astfel:

 • Pe perioada de suprapunere între cele 2 situații se acordă ICC (85% din media veniturilor nete realizate timp de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului) la care se adaugă suma suplimentară (la nivelul indemnizației minime)
 • După finalizarea CIC pentru primul copil se continuă cu CIC pentru următorul copil și se primește ICC în același cuantum ca și la primul copil, fără suma suplimentară.

Dacă întrebarea se referă la reluarea drepturilor de ICC în condițiile Legii nr.66/2016, precizăm că legea reglementează foarte clar faptul că recalcularea ICC prin eliminarea plafonului se face pe baza documentelor depuse inițial de beneficiar, atunci când i s-a stabilit dreptul. Recalcularea ICC se realizează atât în cazul celor care au optat pentru concediul de până la 1 an, cât și în cazul celor care au optat pentru varianta concediului până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. Deci cuantumul ICC va fi egal cu cel anterior în cazul în care acesta s-a situat sub plafonul prevăzut de lege de 3400 lei sau 1200 lei, sau  mai mare dacă prin aplicarea procentului de 85% asupra mediei veniturilor nete realizate de persoană anterior nașterii copilului, se obține acest rezultat.

Atragem atenția că în acest caz discutăm despre același copil și practic același drept, fapt pentru care condiția de eligibilitate este aceea de la stabilirea inițială a dreptului.

Condiția nouă care se referă la 12 luni în ultimii 2 ani se aplică numai pentru drepturile noi.

2. Dar pentru persoanele care lucrează, fiind în plata stimulentului, și solicită întoarcerea în CIC până la doi ani ai copilului, cum se calculează noua indemnizație? Pe baza veniturilor de dinainte de CIC sau obținute între timp? Concret, indemnizația plafonată devine acum bază de calcul pt noua indemnizație?

Răspuns: Pentru revenirea în ICC, chiar dacă persoana a avut și stimulent de inserție pentru o perioadă, se aplică aceleași reguli menționate anterior. Condiția prevăzută de lege pentru acordarea acestor drepturi se referă la 12 luni anterioare datei nașterii copilului, aceasta fiind și perioada pentru care se calculează veniturile ce vor determina cuantumul ICC.

3. Persoanele care au avut CIC în ultimii doi ani, acum nu mai sunt angajate, dar așteaptă un alt copil, au dreptul la indemnizatie si pentru acesta? Dacă da, ce venituri sunt luate în calcul? Indemnizația CIC sau veniturile de dinainte de prima naștere?

Răspuns: În funcție de situația înregistrată pot întruni sau nu condițiile de eligibilitate. Facem precizarea că perioada de CIC este perioadă asimilată și se ia în calculul celor 12 luni.

Așa cum se reglementează de la 1 iulie perioada de eligibilitate de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, șansele sunt cele mai mari pentru a beneficia de CIC și ICC pentru al doilea copil, cele 12 luni constituindu-se din lunile succesive în care s-a înregistrat activitate profesională sau perioadă asimilată, din intervalul celor 2 ani.

4. Cu câte zile înainte de împlinerea a doi ani de către copil, trebuie să se întoarcă părintele aflat în CIC la serviciu pentru a primi stimulent? 60 sau 90 de zile? Luna alocată celui de-al doilea părinte este inclusă în limita de 60 de zile sau trebuie adăugată, astfel încât părintele care dorește stimulent trebuie să meargă la serviciu cu cel putin 90 de zile înainte?

Răspuns: Pentru a se beneficia de stimulent de inserție părintele primește acest drept ori de câte ori se întoarce la activitatea profesională. Credem că întrebarea se referă la prelungirea cu încă 1 an a perioadei de acordare a stimulentului de inserție. În acest caz, părintele trebuie să se întoarcă la activitatea profesională cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Cele 60 zile includ și ”luna celuilalt părinte”, în această lună neacordându-se stimulent. Cele 60 de zile se referă la ultimele 2 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Acestea nu pot fi constituite fracționat cumulând perioade anterioare în care persoana s-a întors la activitatea profesională.

Nu este obligatorie efectuarea ”lunii celuilalt părinte”, dacă părintele care beneficiază de concediu se întoarce la activitatea profesională cu 3 luni  înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

5. Persoanele care sunt exact în „luna tatălui” la data intrării în vigoare a noii legi, deci au stimulentul suspendat, iar copilul va împlini 2 ani după 1 iulie, vor primi stimulent în continuare?

Răspuns: Așa cum se reglementează în Ordinul mmfpspv nr.1099/2016, pentru persoanele care sunt în perioada aferentă ”lunii celuilalt părinte”, condiția pentru prelungirea perioadei de acordare a stimulentului se consideră îndeplinită.

6. Persoanele care au luat deja “luna tatălui”, vor să se întoarcă în CIC, apoi din nou anticipat, pentru a primi stimulent, când trebuie să se întoarcă la serviciu? “Luna tatălui” se mai calculează?

Răspuns: În acest caz, ”luna celuilalt părinte” este efectuată, iar întoarcerea la activitatea profesională pentru a se prelungi și perioada de acordare a stimulentului, trebuie să se producă cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Diferența față de situația de la întrebarea 4 este că se va primi stimulent de inserție integral și pe perioada celor 60 zile.

7. Persoanele ai căror copii au împlinit 2 ani înainte de 1 iulie, dar încă nu au 3 ani, sunt îndreptățite să primească stimulent până la 3 ani ai copilului?

Răspuns: Pentru persoanele ai căror copii au împlinit vârsta de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap înainte de 1 iulie 2016, nu sunt aplicabile prevederile OUG nr.111/2010 cu modificările aduse prin Legea nr.66/2016. . Deci nu pot solicita niciun drept prevăzut de OUG nr.111/2010.

8. Persoanele care au lucrat legal în străinătate au dreptul la indemnizație?

Răspuns: OUG nr.111/2010 reglementează ca perioadă asimilată doar cea în care s-au realizat activităţi profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Însă, în aceste cazuri se aplică prevederile Regulamentului 883/2004 care stabilește competențele statelor în acordarea alocațiilor familiale. Conform prevederilor art.8 din Regulamentul nr. 883/2004 și ale art.12 din Regulamentul nr.987/2009, perioadele de activitate desfășurate în alt stat membru UE se totalizează și se adaugă celor realizate sub incidența legislației unui alt stat membru, în măsura în care acest lucru este necesar, în vederea deschiderii dreptului la prestații familiale. Așadar, perioadele de activitate profesională realizate în alte state membre UE se pot totaliza dar trebuie adăugate perioadelor de activitate realizate în România anterior datei nașterii copilului.

9. Legat de persoanele care au lucrat în străinătate, copiii lor, cu naționalitate română, au dreptul la alocație?

Răspuns: În principiu, au acest drept, cu respectarea prevederilor Regulamentului 883/2004. În baza prevederilor Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentelor nr. 883/2004, persoanele care desfășoară activități salariale sau independente în alt stat membru UE sunt îndreptățite pentru copiii lor la prestații familiale din partea acelui stat membru, indiferent dacă își stabilesc sau nu reședința în acel stat. Dreptul acestora la prestații pentru copii se analizează potrivit prevederilor legislației naționale și având în vedere regulile de coordonare prevăzute de aceste regulamente europene.

10. Care este vârsta minimă a copilului pentru a te întoarce la serviciu și a primi stimulent? Există o vârstă minimă? Trebuie copilul să împlinească cel puțin 1 an?

Răspuns: aceste diferențieri erau reglementate până la intrarea în vigoare a modificărilor aduse OUG nr.111/2010 prin Legea nr.66/2016. După intrarea în vigoare a Legii nr.66/2016 părintele poate solicita stimulent de inserție, oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Pentru a beneficia de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului trebuie să reînceapă activitatea profesională și să realizeze venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

11. Dacă angajatul este trimis în șomaj, dar se află, în același timp, și în plata stimulentului, acordarea acestuia este afectată? Stimulentul se acordă și pe perioada șomajului, nu?

Răspuns: Stimulentul nu se acordă pe perioada șomajului. Aceasta nu este perioadă în care, conform Codului fiscal, se realizează venituri supuse impozitului.

12. Dacă mama a intrat în CIC 1 an și acum se află în plata stimutentului, după 1 iulie, poate intra tatăl în CIC până la 2 ani? Părinții pot face schimb între ei pe perioada CIC? Cum se calculează indemnizația în acest caz?

Răspuns: OUG nr.111/2010 prevede că oricare dintre părinți poate să beneficieze de CIC și ICC. Ținând cont de prevederile Legii nr.66/2016, în situația prezentată, ar trebui ca mama sa se întoarcă în CIC și apoi să facă schimb cu tatăl. Practic pentru tată este un drept nou. Acesta va trebui să depună la primărie cererea completă, însoțită de documentele justificative care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și nivelul veniturilor realizate în ultimele 12 luni în ultimul an înainte de nașterea copilului, pentru că acestea sunt condițiile aplicabile, în acest caz fiind vorba despre același copil. Fiecare părinte beneficiază de ICC propriu. Cuantumul ICC nu se transferă de la un părinte la celălalt.

13. Când există două nașteri, în mai puțin de doi ani, și, practic CIC 1 și CIC 2 se suprapun, câți bani primește persoana aflată în această situație?

Răspuns: Referitor la situațiile de suprapunere de drepturi, respectiv se naște un copil în perioada în care persoana este cu primul copil în CIC și ICC, drepturile se acordă, astfel:

 • Pe perioada de suprapunere între cele 2 situații se acordă ICC (85% din media veniturilor nete realizate timp de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului) la care se adaugă suma suplimentară (la nivelul indemnizației minime – 1063 lei în prezent, față de 600 lei)
 • După finalizarea CIC pentru primul copil se continuă cu CIC pentru următorul copil și se primește ICC în același cuantum ca și la primul copil, fără suma suplimentară.

14. Persoanele aflate în CIC trebuie să depună noi documente pentru prelungirea CIC la doi ani sau pentru recalcularea indemnizației? Sau se recalculează automat? Dacă da, în cât timp? Pot completa declarațiile de venit cu venituri suplimentare obținute înainte de CIC? Sunt persoane care, pentru că exista, pe legea veche, un plafon maxim, nu au depus toate veniturile, încadrându-se la acest plafon cu doar o parte dintre acestea.

Răspuns: sunt câteva mari categorii de situații:

 1. Persoane cu CIC până la 1 an și care doresc prelungirea (dacă sunt încă în CIC) . Acestea depun cerere și documentul care atestă suspendarea activității până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, cu cel puțin 30 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an (sunt reglementate și situațiile speciale pentru care cerea se depune în cursul lunii iulie 2016).
 2. Persoane cu CIC până la 1 an și sunt în stimulent, concediu fără plată, alte situații prevăzute de lege și doresc reluarea concediului. Acestea depun cerere și documentul care atestă suspendarea activității până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, dreptul acordându-se de la data depunerii cererii.
 3. Persoane în plata stimulentului și nu doresc să revină la CIC. Acestea nu depun cerere. Prelungirea perioadei, precum și majorarea stimulentului (crește de la 500 lei la 531 lei) se fac din oficiu.
 4. Persoane cu CIC până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Nu depun cerere acestea fiind deja cu activitatea suspendată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. Recalcularea ICC se face din oficiu.

Facem precizarea că, așa cum prevede Legea nr.66/2016, această ”recalculare” a ICC se face, practic din oficiu, pentru toate situațiile, pe baza documentelor depuse pentru stabilirea inițială a dreptului. Nu se reglementează posibilitatea de depunere a unor noi documente privind veniturile.

15. Persoanele care, la întoarcerea anticipată din CIC, nu se mai întoarce la serviciul inițial, pentru că firma a dat faliment, se pot angaja la altă firmă, ca să primească stimulent?

Răspuns: Dacă persoana nu mai realizează activitate profesională, respectiv venituri supuse impozitului, stimulentul nu se mai acordă. Dacă trecerea de la un angajator la altul se face cu aceeași dată, stimulentul va fi acordat în continuare. În cazul în care primul angajator nu mai există și nu a fost încheiat un nou contract de muncă, persoana se poate întoarce in CIC și apoi, la reangajare, se poate solicita stimulentul de inserție.

16. Persoanele care sunt în CIC 1 an și vor prelungire la 2 ani de CIC, dar al căror angajator nu mai există, pot primi indemnizație până la 2 ani? Există vreo legătură între CIC 2 ani și statutul angajatorului?

Răspuns: În acest caz se poate solicita reintrarea în CIC pe baza cererii și a documentelor doveditoare care să ateste că persoana nu se află în raport de muncă/de serviciu. Acest document, poate fi,  după caz:

 • adeverinţa eliberată de inspectoratul teritorial de muncă, în condițiile legii, în situaţia desfiinţării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă, prin care se atestă faptul că raportul de muncă al persoanei stabilit cu angajatorul în cauză a încetat;
 • adeverinţă eliberată de angajatorul cu care persoana a avut stabilit raportul de muncă sau, după caz, de serviciu, prin care se atestă că raportul de muncă sau, după caz, de serviciu al persoanei stabilit cu angajatorul în cauză a încetat;
 • adeverinţă eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti prin care se atestă că persoana este înregistrată în evidenţa acestei agenţii ca şomer şi beneficiază, după caz, de indemnizaţie de şomaj.

17. Pentru persoanele aflate în școală, de ex în Master, și care nu au mai lucrat, până când se acordă indemnizația minimă? Până împlinește copilul doi ani sau până când părintele termina studiile? Un caz concret: o mămică termină Masterul înainte ca bebelușul să împlinească doi ani. Ea până când primește indemnizația?

Răspuns: Perioada în care persoana urmează cursurile învățământului preuniversitar/universitar/de master/de doctorat/postuniversitar este perioadă asimilată pentru constituirea eligibilității pentru acordarea ICC . Perioada de acordare a CIC și ICC este aceeași pentru toți beneficiarii: până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

18. Există un număr de ore minime pe zi trecute în contractul de muncă, în urma cărora se poate solicita indemnizație? Concret, persoanele cu part-time sau colaborări pe drepturi de autor sunt afectate în vreun fel la acordarea indemnizației?

Răspuns: OUG nr.111/2010 nu face referire la un număr de ore/zi care să fie efectuate în baza contractului de muncă/raportului de serviciu. Există o singură referire, pentru stabilirea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în cazul contractelor de muncă/raporturilor de serviciu și anume numărul de zile de activitate efectuat într-o lună. Potrivit OUG, în calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului și acceptă și excepții, dar nu mai mult de 3 luni.

Drepturile de autor intră în categoria veniturilor din activități independente care sunt incluse în categoria veniturilor ce se iau în calcul la stabilirea ICC.

Prin urmare, numărul de ore/zi nu influențează dreptul la CIC și ICC, doar nivelul veniturilor realizate și respectiv al cuantumului ICC care se stabilește în funcție de nivelul acestora.

 

Sper ca, de mâine, totul să fie în regulă. De mâine, veți merge la ghișee și vă veți cere drepturile. Veți întâlni funcționari plictisiți și loviți brusc de o lege pe care nu știu să o aplice. De un morman de norme, pe care, mai întâi, trebuie să le treacă prin departamentele lor juridice, ca să li se traducă modul în care trebuie să le aplice. La rândul vostru, le veți pune pe mese alte mormane de documente: pentru recalcularea indemnizației, pentru întoarcerea în CIC și multe altele. Aveți și opțiunea de a le trimite online. Sper să funcționeze, ar fi chiar o chestie mișto.

Dacă vreun funcționar vă spune că nu știe, arătați-i răspunsurile ministerului. Sunt oficiale și chiar și pe înțelesul funcționarului respectiv.

Mai jos, găsiți și articolele similare scrise în trecut:

S-AU APROBAT NORMELE METODOLOGICE

EXPLICAREA NORMELOR AFLATE ÎN DEZBATERE

LEGEA CIC- TEXT ȘI EXPLICAȚII

INIȚIATORUL LEGII